Egzaminy kompetencyjne z j. obcego 2021/22

Rekrutacja została zakończona – wyniki oraz bieżące ogłoszenia w zespole na MS Teams

Egzaminy-terminarz

Egzaminy kwalifikacyjne na wyjazd na studia częściowe w ramach Programu Erasmus+ z języków obcych odbędą się po złożeniu formularzy kwalifikacyjnych w drugim tygodniu marca – w dniu 12.03 (piątek). Egzaminy zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym, a ich dokładna forma zostanie określona przez Koordynatorów ze SPNJO.

Egzamin z j. angielskiego

Spotkanie informacyjne dla osób zdających język angielski odbędzie się w dniu 10.03 (środa) o godzinie 19:00 na platformie MS Teams w zespole erasmus exam kod zepołu: ppdo5v6

Egzamin z języka angielskiego odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 12.03. 2021 o godz. 12.00 w trzech zespołach na MS TEAMS. Aby zapisać się na egzamin, proszę dołączyć do jednego z zespołów – kody poniżej:

  1. zespół 1: v8nrfj9
  2. zespół 2: rq0qkz3
  3. zespół 3: ppdo5v6

UWAGA WAŻNA ZMIANA!!!

Ponieważ okazało się, że zapisy w notesach zajęć zespołów nie działają, prosimy o zapisywanie się na egzamin na listach dostępnych na google docs.

UWAGA – PROSIMY ZAPISAĆ SIĘ PONOWNIE NAWET JEŚLI UDAŁO SIĘ PAŃSTWU ZAPISAĆ W NOTESIE ZAJĘĆ!!!

https://docs.google.com/document/d/1BQZSYszHVZaSHQMuDvD8PZ9GgiqZ_2O4XXamU5mPXRo/edit?usp=sharing

Egzamin z j. niemieckiego

Egzamin ustny z j. niemieckiego odbędzie się w dniu 12.03 (piątek) na platformie MS Teams w zespole ERASMUS DEUTSCH. O godz. 9:00 studentki o numerach albumów 135499 i 135611. O godzinie 9:30 studentki o numerach albumów 126529 i 126545. Pani o numerze albumu 126697 będzie miała wynik przepisany, zgodnie z wynikiem poprzedniej rekrutacji.

Link do zespołu egzaminacyjnego z niemieckiego: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1a4931f64885473aa58829bd7c121552%40thread.tacv2/conversations?groupId=9789af87-59f1-4958-8edb-4203882a749a&tenantId=5cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed

Egzamin z j. francuskiego

Egzamin z j. francuskiego odbędzie się w dniu 12.03 o godz 11:00 na Platformie MS Teams Zespół Egzamin Erasmus link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa240bc38012b402ebcb2658f0b8cb737%40thread.tacv2/1615377019152?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22f372f4f5-692e-4f3b-9f59-055e89540c5a%22%7d

—————————————————————————————

Do egzaminu językowego organizowanego przez SPNJO przystąpić muszą wszystkie osoby aplikujące na wyjazd na studia, niezależnie od posiadanych certyfikatów (tzn. żaden certyfikat nie zwalnia z udziału w egzaminie!). Można przystąpić do kilku egzaminu z różnych języków tzn. z j. angielskiego, niemieckiego i/lub francuskiego. Ponieważ na PK nie ma lektoratów z j. włoskiego i hiszpańskiego, osoby aplikujące do szkół z wykładowym włoskim lub hiszpańskim proszone są o przystąpienie do egzaminu z j. angielskiego oraz o wpisanie w formularzu kwalifikacji w rubryce włoski/hiszpański bieżącego poziomu znajomości odpowiedniego języka.

Osoby, które już były na Erasmusie i zdawały egzamin w latach ubiegłych mogą uzyskać przepisanie wyniku poprzedniego po uprzednim zgłoszeniu na maila jtarajko@pk.edu.pl