Rekrutacja na praktyki 2021/22

Rekrutacja została zakończona – wyniki oraz bieżące ogłoszenia w zespole na MS Teams

Rekrutacja – terminarz

Uwaga wszyscy studenci zainteresowani praktykami w biurach i instytucjach europejskich w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022!!!

Formularze kwalifikacyjne będą przyjmowane w dniach 1 marca 2021 (poniedziałek)– 7 marca 2021 (niedziela). Ze względu na sytuację pandemiczną formularze rekrutacyjne prosimy przesyłać mailowo na adres erasmus_wa@hotmail.com Formularz oraz ewentualne certyfikaty językowe prosimy złączyć w jeden plik pdf. o nazwie Nazwisko_Imię_praktyki (np. Iksiński_Kosma_praktyki).

Formularz

Pod linkiem znajduje się formularz rekrutacji na praktyki w roku 2021/22. Formularz należy wypełnić w sposób czytelny, zwracając uwagę na wszystkie pola.

Kryteria kwalifikacji

Głównym kryterium kwalifikacji jest wysoka średnia ocen oraz dobra znajomość języka obcego wymaganego w instytucji przyjmującej na praktykę. Punkty otrzymuje się za wyniki w nauce (średnia ocen).

Całkowita maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kwalifikacji to 100, w tym:

  • średnia ocen ze studiów (wszystkie semestry)* – maks. 50 punktów
  • średnia ocen z wszystkich projektów* – maks. 50 punktów

* łączna średnia ocen nie może być niższa niż 4.0

Jeżeli w procesie kwalifikacji zostanie uzyskana taka sama ilość punktów przez większą liczbę osób, wówczas o kolejności w rankingu decyduje poziom znajomości języka obcego.

Osoby aplikujące tylko na praktykę Erasmus nie przystępują do egzaminu językowego, deklarują jedynie poziom znajomości na formularzu rekrutacyjnym oraz dołączają certyfikat (jeżeli jest).